انگلیسی
چهارشنبه ٢٧ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

نام و نام خانوادگی

سعید جواهرزاده   

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی :

s.javaher@shab.ac.ir

سوابق تحصیلی

Ph.D.

2005-12

Proposing a Response Reduction Factor for Application of Added Viscoelastic Dampers in Steel Moment Resisting Frames and its Evaluation, University of Science and Research, IRAN.

M.Sc.

1997-99

Dynamic stability of cylindrical shells, Babol University, IRAN

B.Sc.

1993-97

Civil Engineering Department, Iran University of Science and Technology, Tabriz, IRAN

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.