انگلیسی
دوشنبه ٢٩ مرداد ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

نام و نام خانوادگی

سعید جواهرزاده   

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی :

s.javaher@shab.ac.ir

تحقیق و پژوهش

Active and Passive Structural Control Systems, Nonlinear Structural Analysis, Base Isolation, Structural Dynamics

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.